Pogoji uporabe

POMEMBNO OBVESTILO – POZORNO PREBERITE: Pogoji uporabe spletne strani Igre Najdi.si predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem TSmedia, d.o.o. za uporabo spletne strani Igre Najdi.si in z njo povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do spletne strani Igre Najdi.si ali jo kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletne strani Igre Najdi.si in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI IGRE NAJDI.SI

Lastnik in upravljavec spletne strani Igre Najdi.si je družba TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, osnovni kapital 598.817,00 EUR, matična št. 2169576000, identifikacijska št. za DDV SI11466057, v nadaljevanju ponudnik.

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran Igre Najdi.si ter vse storitve na spletnem mestu igre.najdi.si in vseh spletnih straneh pod domeno igre.najdi.si (v nadaljevanju spletna stran Igre Najdi.si).

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Storitve spletne strani Igre Najdi.si, ki je dostopna na internetu na domeni igre.najdi.si so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe spletne strani Igre Najdi.si in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

Spletna stran Igre Najdi.si uporabnikom omogoča igranje različnih iger preko interneta (ti. ”online” igre). Igrati je mogoče akcijske, arkadne, miselne, strelske, športne, vesoljske, otroške, miniclip in druge zabavne brezplačne računalniške online igre.

Vse funkcionalnosti in vse vsebine spletne strani Igre Najdi.si so dostopne brez omejitev in brezplačno ter brez kakršne koli registracije. Uporabnik na spletno stran Igre Najdi.si ne more vnašati nobenih lastnih podatkov.

DOVOLJENA UPORABA

Storitve spletne strani Igre Najdi.si je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno.
Prepovedano je:

 • kakršno koli kopiranje vsebine spletne strani Igre Najdi.si
 • spreminjanje ter vključevanje spletne strani Igre Najdi.si v drugo spletno stran
 • kraja posameznih delov ali celote podatkovne baze z igrami
 • “meta” iskanje po spletni strani Igre Najdi.si
 • uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz spletne strani Igre Najdi.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletno stranjo Igre Najdi.si.

Igrice in ostale vsebine, ki so prikazane na spletni strani Igre Najdi.si, lahko uporabniki uporabljajo preko interneta za osebno rabo. Vsako kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in vsebin na Igre Najdi.si ali njihovo razširjanje na kakršenkoli drug način je prepovedano.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo;storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina spletne strani Igre Najdi.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Imetniki materialnih avtorskih pravic za posamezno igro so navedeni ob zadevni igri, imetnik sorodnih pravic izdelovalca podatkovne zbirke in imetnik avtorskih pravic na programski opremi pa je podjetje Najdi, informacijske storitve, d.o.o. Varstvo zajema zlasti podatke, programsko opremo, besedila, grafične elemente in multimedijske vsebine. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, če posamezen način uporabe ni posebej dovoljen ali prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Imetnik znamke in spletne domene Igre Najdi.si je Najdi, informacijske storitve, d.o.o. in uporabnik ne sme uporabljati znamke Igre Najdi.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Najdi, informacijske storitve, d.o.o. se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina spletne strani Igre Najdi.si zanimiva, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu pa je celotna storitev spletne strani Igre Najdi.si, vključno s programsko opremo in vsemi igrami na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva vključno, ne pa omejeno, z jamstvom za delovanje in jamstvom glede primernosti za dosego namena. Ponudnik ponuja brezplačne igre, ki so jih razvile tretje osebe, in zanje ne odgovarja, prav tako kot ne odgovarja za povezave do tretjih, zunanjih spletnih strani. Najdi, informacijske storitve, d.o.o. nima vpliva na te spletne strani in njihova celotna vsebina je pod izključno kontrolo upravljavcev teh spletnih strani.

V zvezi z zagotavljanjem spletne strani Igre Najdi.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in liezhibnost spletne strani Igre Najdi.si
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletne strani Igre Najdi.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve spletne strani Igre Najdi.si, zaradi izgube podatkov, zaradi nekompatibilnosti z drugo programsko opremo ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletne strani Igre Najdi.si
 • ponudnik opozarja, da čeprav stran ne vsebuje erotičnih iger, lahko nekatere igre vsebujejo slike rahlo razgaljenih oseb, ki sicer načeloma ne žalijo splošno sprejete morale, vendar lahko vznemirijo občutljivejše osebe; ponudnik za tako vznemirjanje ne prevzema odgovornosti
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletne strani Igre Najdi.si
 • ponudnik ne odgovarja za vsebino iger, ki so dostopne na spletni strani Igre Najdi.si.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletne strani Igre Najdi.si ali posameznih iger na tej strani, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

Igre so na spletni strani objavljene na način, ki spoštuje avtorske pravice. Če menite, da določena igra krši vaše avtorske pravice in predložite utemeljene dokaze za to, bomo zadevno igro v čim krajšem možnem času umaknili s spletne strani.
VARSTVO PODATKOV Uporabnik storitve izrecno dovoljuje ponudniku in njegovim povezanim osebam, da z namenom zagotavljanja spletne strani Igre Najdi.si zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni, in sicer:

 • podatke o uporabi spletne strani Igre Najdi.si
 • podatke o IP naslovu uporabnika
 • podatke o času uporabe spletne strani Igre Najdi.si.

Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

Uporabnik z vnosom kakršnih koli kontaktnih podatkov v spletno stran Igre Najdi.si izrecno dovoljuje ponudniku in njegovim povezanim osebam, da mu periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošiljajo sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1. Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi spletne strani Igre Najdi.si, na podlagi spremenjenih pogojev.

TSmedia, d.o.o, september 2012